สภาพแวดล้อมการทำงาน

China_Campus_Work_Environment

หากคุณเคยชินกับการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการทำงาน คุณก็ต้องการนายจ้างที่ทำเช่นเดียวกัน ใช่หรือไม่ ด้วยการเน้นการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติในระยะยาว โรชอาศัยความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรมืออาชีพผู้ซึ่งมีความสามารถ กระตือรือร้น และที่สำคัญที่สุด มีแรงจูงใจในการทำงานเช่นคุณ ในทางกลับกัน เราทำให้แน่ใจว่าคุณสนุกกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างเท่าเทียมกันทั้งทางด้านเป้าหมายส่วนตัว ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และการพัฒนาอาชีพการงานของคุณ เราได้พัฒนาแผนงานและโปรแกรมต่างๆ เฉพาะที่ที่ให้ความยืดหยุ่นกับเวลาการทำงาน การเล่นกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ ในการทำเช่นนี้ เราช่วยคุณให้มีสมาธิมุ่งมั่นกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกับการที่ช่วยให้คุณมั่นใจว่าชีวิตด้านอื่น ๆ นอกเหนือการทำงานของคุณก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

บรรยากาศการทำงานของเราช่วยให้พนักงานของเราทุกคนทำงานร่วมกันได้ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและให้ความเคารพแก่กัน เป็นการทำงานบนพื้นฐานของใจที่เปิดกว้างและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในแบบที่ความเห็นของทุกคนได้รับการรับฟัง

ที่โรชเราต้องการให้ทุกคนเปิดใจให้กับการอภิปรายโต้แย้งเรื่องความคิดใหม่ ๆ ประสบการณ์ของคุณเป็นกุญแจสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนทางความคิด ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานใหม่ๆ รุ่นเยาว์กว่า และไม่นานคุณจะพบว่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นและเพิ่มขีดความสามารถของความสามารถในอาชีพของคุณเช่นเดียวกัน

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ความคิดเห็นเป็นองค์ประกอบสำคัญในวัฒนธรรมองค์กรของเรา ที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้มีคุณค่าในเชิงแข่งขัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิดใหม่ ซึ่งส่งผลให้บริษัทและพนักงานของเราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ตัวอย่างเช่น การประชุมของโรชในยุโรปเป็นโอกาสที่มีค่าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องนโยบายของธุรกิจและกลยุทธ์กับตัวแทนพนักงาน ผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนของพนักงานจำนวนกว่า 34,000 คนในยุโรปคิดเป็น 45% ของพนักงานโรชทั้งหมด ดังนั้น ถ้าคุณมีความเชื่อในการเรียนรู้จากคนอื่นและให้ความรู้กับคนอื่นไปพร้อมๆกัน และเชื่อมั่นในการยกระดับความสำเร็จในงานของคุณสู่ระดับต่อไป คุณจะชอบการทำงานที่โรช ในฐานะบริษัทนานาชาติ เรานำคนจากทั่วทุกมุมโลกมาทำงานร่วมกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมผสมผสานกับการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันทำให้โรชประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ นั่นคือ บริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ ยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่ๆ คุณสามารถรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เรื่อยไป